nl groningen flag s       Stichting Glasvezel Groningen       nl groningen flag s

Beste lokale initiatieven

Het is na de bijeenkomst in Noordpolderzijl enige tijd geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben maar ondertussen hebben wij niet stilgezeten en zijn er diverse ontwikkelingen in gang gezet. Met dit schrijven willen wij jullie informeren over de huidige stand van zaken.

In het bestuur is een kleine wijziging in die zin dat Jan van Erp nu secretaris is geworden en Geertje Karstens haar energie gaat wijden aan Glasvezel de Marne.
De provincie zie de Stichting Glasvezel Groningen als een serieuze gesprekspartner.

Op 18 maart jl. zijn wij , naast diverse andere partijen en andere lokale initiatieven, uitgenodigd voor een werkconferentie met de provincie en Economic Board waarbij de ambitie is genoemd om de gehele provincie Groningen binnen 2 jaar op snel internet te hebben. Hierbij is de voorkeur voor bekabelde open netwerken uitgesproken die minimaal 100Mbit aankunnen en tegen marktconforme tarieven geleverd worden. De provincie neemt hierin het voortouw.
Tevens heeft Jan Sietsema onze verklaring die we besproken hebben in Noordpolderzijl aan de gedeputeerde Patrick Brouns overhandigd.

De provincie zoekt nu uit wat de marktpartijen kunnen bieden aan het buitengebied. Er is een brief naar de marktpartijen om dit zwart op wit te zetten en dit zal naar verwachting voor begin juni zijn afgerond. Pas daarna zal duidelijk worden welke gebieden overblijven en waar de overheid een rol mag spelen. Daarna moet bepaald worden welke partij(en) breedbandinternet mag aanleggen. Onze verwachting is dat de aanbesteding in 2016 wel gerealiseerd kan worden maar daarna moet de schop de grond nog in. De aardbevingsgemeenten hebben in dit traject voorrang.

De provincie heeft uitgesproken in dit traject samen met de lokale initiatieven te willen optrekken en heeft bijvoorbeeld Robert Hoogendorp ingehuurd als projectmanager/intermediair.

Onze intentie is om na de uitkomst van de marktconsultatie weer met alle lokale initiatieven om tafel te gaan zodat we de meest recente stand van zaken kunnen bespreken en weten waar zowel wij als de provincie aan toe zijn voor eventuele vervolgstappen. U kunt dan uiteraard een uitnodiging van ons verwachten.

Wij wijzen u nogmaals op onze websitie, www.stichtinglasvezelgroningen.nl, met verwijzingen naar de ons bekende lokale initiatieven. Kijk even of uw informatie klopt en of wij nog initiatieven missen. Wij merken dat er her en der in de provincie steeds meer beweging komt maar wij zijn pas tevreden als de hele provincie verglaasd is. En neem contact op als zaken anders moeten worden vermeld.

Als we positief eindigen kunnen we stellen dat er in een half jaar ontzettend veel gebeurd en gerealiseerd is en glasvezel in de hele provincie op de kaart staat.

Met verglaasde groet,

Stichting Glasvezel Groningen