nl groningen flag s       Stichting Glasvezel Groningen       nl groningen flag s

Overzicht lokale intiatieven

Bijgaand staat een overzicht van alle, momenteel bekende, lokale initiatieven die er spelen in de provincie Groningen. Op de bijeenkomst van 18 januari 2016 in Bedum hebben alle initiatieven een kleine toelichting gegeven welke hieronder op volgorde van invullen benoemd is. Belangstellenden die ook graag snel internet willen kunnen de contactpersonen van hun lokaal initiatief benaderen. Belangstellenden die in gebieden zitten waar nog geen bewonersinitiatief gaande is kunnen altijd contact zoeken met andere initiatieven voor adviezen maar kunnen uiteraard ook de overkoepelende stichting benaderen en contact zoeken.

Samen staan we sterk en zorgen we dat de kabels de grond in gaan!

Froombosch/zuid-west kant van Slochteren

Hier is een werkgroep bezig, die gesteund wordt door de dorpsvereniging. Ze hebben inzicht in de zogenaamde witte gebieden. Ze moeten verder nog inventariseren, maar wachten op iets wat ze concreet kunnen aanbieden. Er zijn nog geen namen van contactpersonen bekend.

Humsternet.nl (Oldehove)

Dit initiatief is al vrij ver en begint op 28 januari 2016 met de vraagbundeling. Ze hebben al een eigen website: http://humsternet.nl  Ze hebben in persoon van Jan en Evert al kwartiermakers en werken tevens nauw samen met de gemeente Zuidhorn, die dit initiatief ondersteund. Daarnaast wordt er een coöperatie opgericht. De doelstelling is om binnen een jaar te kunnen starten met vragen.

De Haar (Marum)

Hier is men ook al druk bezig en men heeft momenteel 70 aansluitingen, wat echter te weinig is voor providers en daarom wordt het gebied breder getrokken. Aanpak is om vanuit Stichting Breedband Westerkwartier ook ten zuiden van de A7 belangstellingsregistratie op poten te zetten. Streven is maart/april 2016.

Oldambt

Oldambt is gebundeld in de stichting Oldambt verbindt. De provincie Groningen heeft de gemeente Oldambt gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van aanleg van glasvezel. Dit is door de stichting opgepakt, wat heeft geresulteerd in het visiedocument “Glasvezel en nait aans”. Beginnen nu aan belangstellingsregistratie. De gemeente Oldambt heeft ook een steunbetuiging geschreven aan de provincie Groningen voor dit lokale initiatief.

Glasvezel de Marne

Glasvezel de marne Is ook een stichting (www.glasvezeldemarne.nl). Ze hebben al brieven naar alle inwoners van de buitengebieden gebracht met tot op heden zo’n 60% positieve respons en maken middels het plaatsen van spandoeken veel reclame voor dit initiatief welke ook door de gemeente De Marne gesteund wordt. Ze krijgen door de actieve houding veel plaatselijke publiciteit. Voor de nabije toekomst willen ze overgaan tot een concrete vraagbundeling.

Initiatiefgroep Bedum

Dit is momenteel een club van 3 mensen die nog in de opstartfase zitten.

Buitengebied Eemsmond

Dit is een verzameling initiatieven voor buitenbewoners welke onder andere de poldervogels, Usquert, Warffumwerkt en Eppenhuizen combineert en het beslaat ondertussen al de gehele gemeente Eemsmond (website: www.stichtingglasvezeleemsmond.nl). Ze hebben al een gebiedsinventarisatie gedaan met een zeer goede respons.