nl groningen flag s       Stichting Glasvezel Groningen       nl groningen flag s

http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassingen.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/
http://www.dronetoepassing.nl/

Dit is de website van de Stichting Glasvezel Groningen die in 2015 is opgericht, met als doel om de lokale initiatieven te verenigen, te ondersteunen en samen op te trekken bij het realiseren van de aanleg glasvezel op alle Witte adressen (het zogenaamde buitengebied) in de provincie Groningen. De stichting wil een platform zijn voor alle initiatieven, inmiddels al omgezet naar stichtingen of wellicht al naar coöperatie, om samen kennis uit te willen, te bepalen hoe we in overleg met de provincie en Economic Board de financiering op orde krijgen, ervaringen uitwisselen in de contacten met de providers en waar nodig ondersteuning te krijgen bij het verder uitwerken van een stappenplan.

Met dit gezamenlijke optreden willen we dat we een einde kunnen maken aan de slechte internetverbinding, de gebrekkige telefoon en tv-ontvangst. We willen een volwaardig en vooral snel internet, als een nutsvoorziening, zodat het wonen en werken op het platteland net zo normaal is als in de dorpen en de stad.
De bewoners van het buitengebied van de provincie hebben nu van matig tot bijzonder slecht internet, waardoor ten eerste het woongenot van de burgers , maar ook de bedrijfseconomisch kansen van ondernemers en van de boeren wordt beperkt.

Om deze situatie te verbeteren zijn er in de provincie Groningen meerdere lokale initiatieven tot ontwikkeling gekomen, die zelf de realisering van snel internet willen bewerkstelligen. De wens ten aanzien van de wijze waarop en waarmee dit zou moeten gebeuren, wijkt af van wat de commerciële partijen kunnen bieden.

breedband initiatieven

Er zijn diverse mogelijkheden om tot sneller internet te komen, die volgens deze initiatiefnemers onderzocht moeten worden, zoals bijvoorbeeld de glasvezel en andere mogelijkheden dat de nu heersende voorstel voor 4G en 5G als draadloze oplossing., waarvan bekend is dat deze regelmatig storing laat.

Glasvezel biedt de mogelijkheid om het buitengebied in één keer de 21e eeuw in te trekken en daarmee toekomstbestendig te maken, omdat er een nutvoorziening wordt geboden waarmee men innovatief en ook concurrerend kan zijn.

Via glasvezel internet worden digitale signalen verzonden door middel van laserlicht. Een glasvezelaansluiting is "een glasvezelverbinding tot aan de woning". Het wordt ook wel Fiber to the Home (FttH) of in het geval van bedrijven Fiber to the Office (FttO) genoemd. Met de hoge symmetrische bandbreedte van een glasvezelaansluiting tot in de woning kunnen diensten geleverd worden die niet via ADSL- of coax-netwerken leverbaar zijn. Lees meer over het onderwerp op Wikipedia.

Een glasvezelinfrastructuur is toekomstvast. In de komende jaren zal het dataverkeer per jaar bijna verdubbelen. Glasvezel biedt ruimte voor die ontwikkelingen. Met glasvezel gaat up en downloaden even snel. Dat is belangrijk omdat we steeds vaker zaken uploaden. Denk hierbij niet alleen aan het versturen van afbeeldingen en video’s, maar ook VoIP-telefonie, online backups en cloud-computing (het werken op externe servers en met online applicaties).

Als het aan de Europese Commissie ligt, hebben in 2020 alle Europese huishoudens toegang tot een internetverbinding van minimaal 30 megabits per seconde (Mbps) en beschikt ten minste 50% van de Europese huishoudens over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps. Een downloadsnelheid van 30 Mbps is op dit moment een reëel uitgangspunt om van hoogwaardig breedband te kunnen spreken.

Het glasvezelnetwerk is het snelst denkbare netwerk met de grootste bandbreedte. Bij een glasvezelnetwerk is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Dit is van belang voor het versturen van grote bestanden zoals films en video’s. Het werken in de cloud, werken vanaf huis of vanuit het bedrijf. De mogelijkheden voor Glasvezel zijn hierin haast eindeloos. Glasvezel is duurzaam. Een glasvezelnetwerk verbruikt tot 50% minder energie dan een kopernetwerk. Glasvezelnetwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare netwerken.

Zo heeft een glasvezelnetwerk geen last van inductie (blikseminslag op het leidingwerk) of last van verstoring afkomstig van andere (elektromagnetische) bronnen.

Denk in Nederland alleen maar eens aan de Zorg op afstand me de inzet van E-Health-middelen en wat er kan gebeuren als een hulpbehoevende een slechte internetverbinding heeft. De belastingdienst die aangeeft de blauwe enveloppen niet meer te willen gebruiken en over te gaan op de digitale aangifte en verwerking. De gemeente, UWV of SVB die alleen nog maar digitale dienstverlening kennen. Het onderwijs dat steeds digitaler wordt maar voor leerlingen die een technische opleiding volgen tot gevolg heeft dat ze het huiswerk niet thuis kunnen maken. Juist op het platteland zijn er vele ondernemers, zoals de veehouder die zijn gegevens digitaal moet uploaden. De voorbeelden zijn legio en zullen in de toekomst alleen maar toenemen terwijl het internet in het buitengebied hopeloos achterblijft en voorgaande nagenoeg niet mogelijk is.

Wil het buitengebied niet alleen de aansluiting krijgen met wat er mogelijk is binnen de bebouwde kom maar ook in de toekomst mee blijven doen,dan is glasvezel de enige juiste optie. Ook de RUG is tot deze conclusie gekomen en wij gaan in 2016 200% voor voor een 100% dekking van de glasvezel in het buitengebied van de provincie Groningen!

Opmerking:

De de site is nog in opbouw en daarmee wordt een ieder uitgenodigd die mee wil doen, een steentje/bericht, visie, reactie kan bijdragen. Reacties zijn van harte welkom. Graag zelfs.

Купить хирургические сшивающие аппараты можно в компании Диамаг